Allegro wprowadziło Standard Allegro – nowy program wyróżniający najlepszych sprzedających. Będą oni mogli wyróżnić swoje konto na portalu specjalnym symbolem, który będzie informował użytkowników o przynależności do nowego programu wyróżniającego najlepszych.

Jakie warunki i standardy trzeba spełniać aby móc należeć do programu?

Do programu mogą przystąpić sprzedający, którzy najlepiej obsługują klientów i otrzymują od nich najwyższe oceny sprzedaży, a także spełniają określone przez nas kryteria. Dzisiejsza kwalifikacja do programu opiera się na ocenach sprzedaży z kwietnia i maja. Weryfikację kont uczestników programu będziemy powtarzać co miesiąc. Będziemy także przyjmować użytkowników, którzy poprawią swoje wyniki ocen sprzedaży i spełnią kryteria programu.

Czy nowa forma wyróżniania najlepszych sprzedających okaże się lepsza? Trudno wyrokować, z pewnością będzie musiało minąć trochę czasu.