Allegro wprowadza ciekawą zmianę w kontach użytkowników. Od 22 września bierzącego roku będziemy mogli dodać żonę lub męża do naszego konta w portalu. Sprowadzać się to będzie do wpisania imienia i nazwiska partnera w odpowiedniej rubryce ustawień naszego konta. Dzięki temu z konta będzie można korzystać wspólnie, jednak wszelką odpowiedzialność względem Allegro oraz innych użytkowników, od których kupujemy lub sprzedajemy, będzie ponosił główny użytkownik konta.

Portal nałożył pewne restrykcje co do tego, kto i jak będzie mógł skorzystać z nowej funkcji. Będzie ona niedostępna dla: kont firmowych, bez pełnej aktywacji, z blokadą sprzedaży, naruszających regulamin oraz takich, których użytkownik ani razu nie dokonał transakcji, nie skorzystał z Płacę z Allegro lub w przeszłości mieli nieuregulowane rachunki z portalem.

Zmiana znajdzie oczywiście swoje odzwierciedlenie w regulamine portalu poprzez aktualizację art. 2.13.