Allegro wprowadziło nowy formularz sprzedaży, który ma ułatwić i usprawnić wystawanie nowych przedmiotów na sprzedaż. Od tej pory dotychczasowe 3 zakładki są zastąpione jedną. Użytkownik chcąc wystawić przedmiot zaczynał bęzie od wpisania jego nazwy, następnie wyboru kategorii, dodania zdjęcia i w razie konieczności połączenia przedmiotu z Katalogiem Produktów.
Uproszczone zostało także dodawanie zdjęć. Od tej pory można będzie dodawać wszystkie jednocześnie. Ponadto prostsze będzie korzystanie z szablonów ofert.
Stary formularz dostępny będzie jeszcze przez trzy tygodnie, a następnie zostanie usunięty.